LS6000

LS6000 är en korghiss som är certifierad enligt maskindirektivet (0.15 m/s). Komfortnivån och användarupplevelsen är densamma som för en vanlig korghiss.

LS6000 behöver inget maskinrum över hissen och ingen grop i botten på schaktet. Detta gör att hela schaktets höjd kan utnyttjas. LS6000 upplevs som en vanlig hiss av användaren – ett tryck på knappen och hissen åker dit man ska.

Den kompakta lösningen spar mycket utrymme i höjdled. Det självbärande schaktet innebär att hissen kan installeras utan några större ändringar av byggnadens struktur, eftersom hissens vikt överförs till schaktbotten för att minska belastningen på andra delar av byggnaden.

Hissen används främst för eftermontage i befintliga byggnader där man vill att hissen ska ta så liten plats som möjligt, exempelvis i trapphus. Men den kan även användas i nya byggnader där man vill minimera installationskostnaderna.

LS6000 kan utgöra ett alternativ till en plattformshiss i installationer där det ställs krav på hög åkkomfort.

På bilden: Motala LS6000, Drammen Norge

Motala Hissar AB

Luxorgatan 1
Box 4029
S-59104 Motala, Sweden

Kontakt

Tel. +46 141 23 70 50
info@motalahissar.se

Motala Hissar är ett helägt dotterbolag till KONE AB, ett av världens ledande företag inom hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar.