Kone Prospace korghiss

Kone ProSpace

KONE ProSpace är en mycket utrymmeseffektiv korghiss som kan installeras i trapphuset i nästan alla byggnader. Den behöver ingen utrustning ovanpå hissen och en grop på endast 10 cm i botten på schaktet.

Den kompakta lösningen spar mycket utrymme i höjdled. Det självbärande schaktet innebär att Kone Prospace kan installeras utan några större ändringar av byggnadens struktur, eftersom hissens vikt överförs till schaktbotten för att minska belastningen på andra delar av byggnaden.

Hissen används främst för eftermontage i befintliga byggnader där man vill att hissen ska ta så liten plats som möjligt, exempelvis i trapphus. Men den kan även användas i nya byggnader där man vill minimera installationskostnaderna. Hissen marknadsförs av KONE.

Mer information om produkten ser du här

 

Motala Hissar AB

Luxorgatan 1
Box 4029
S-59104 Motala, Sweden

Kontakt

Tel. +46 141 23 70 50
info@motalahissar.se

Motala Hissar är ett helägt dotterbolag till KONE AB, ett av världens ledande företag inom hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar.