Motala 2000 Home

Motala 2000 Home levereras med vår mycket pålitliga kedjedrift. Till skillnad från skruvdrift, som normalt används i plattformshissar, medför denna teknik inget slitage. Hissen har litet eller nästan inget behov av underhåll i form av att byta ut eller reparera vår styrda kedjedrift och tekniken skapar inget oljud. Vi är så övertygade om kedjedriftens tillförlitlighet att vi lämnar livstidsgaranti på gejder, kedja och styr-lister och v har använt denna teknik problemfritt sedan 1995.

Denna plattformshiss är anpassad för att använda i bostäder och har en lyftplattform. Det gör att Motala 2000 Home blir betydligt billigare att köpa och installera än andra typer av hissar.

Motala 2000 Home uppfyller gällande krav för bostäder och tar inte mer plats än absolut nödvändigt. Schaktet kan förses med inglasning på samtliga sidor som ger ett attraktivt utseende. Hissen är även miljövänlig – energiförbrukningen är endast en tredjedel av de flesta jämförbara produkter och vid service behövs inga oljebyten.

 

Enkel service

Kedjan har en beläggning som reducerar friktionen. Därmed behövs ingen olja, vilket minskar behovet av service. Inga oljeläckor uppstår och det blir ingen spillolja att ta hand om. Behovet av rengöring blir mindre.

Det elektriska drivsystemet har en frekvensomriktare som minimerar strömförbrukningen och ger mjuk stopp och start. Detta minskar påfrestningarna på elsystemet och ger låg energiförbrukning. Endast en fas med 10A säkring behövs för vår kedjedrift, jämfört med 16A vilket annars är det normala i plattformshissinstallationer när man använder ex. skruv och mutterteknik för att lyfta plattformen.

 

Snabb och enkel installation

Motala 2000 Home tar ca två dagar att installera, då hissen byggs inifrån schaktet med specialplattformar levererade av Motala Hissar – så behövs ingen ställning runt om schaktet när det byggs.

 

Garanti

Motala 2000 Home omfattas av den vanliga garantin på 2 år (garanti utanför Sverige är 1 år).

 

Produktblad

Motala 2000 kabin plattformshiss

Foto: Sabrina Scheja, Rebstein

Montageutrymme +30mm