FAQ

Frågor & svar

Här har vi samlat några vanliga frågor vi får från våra kunder. Tveka inte att kontakta oss om du inte hittar svaren på dina frågor här, eller om du vill att vi ska boka ett möte.

Hur mycket montageutrymme behöver man vid installation?

Minst 30mm extra utöver schaktets yttermått.

OBS! Utrymmet måste vara fritt lodat från grop till topp.

Kan man få hissen lackad i vilken färg man vill?

Det finns standardkulörer och därutöver finns en lista över RAL-kulörer som kan erbjudas mot extra kostnad. Sedan finns möjlighet att få även andra, men det måste då undersökas från fall till fall. Detta kan även påverka leveranstiden.

Behöver man en grop?

Gropen behöver bara vara 60mm för MC2000 och 70mm för MC2000 Kabin. 
Båda kan även monteras utan grop, men då krävs ramp. 

OBS! För B6 krävs en grop som uppfyller kraven för räddningsutrymme under.

Undantag från detta måste godkännas från fall till fall av byggnadsnämnd. I förekommande klarar sig B6 med en grop på 100mm alternativt 0mm (ramp). B6 uppfyller kraven för alternativt räddningsutrymme enligt SS-EN 81-21.

Måste man bygga in er hiss i ett schakt?

Nej, vårt schakt är självbärande. Infästning och vikt sker ner i golv, sedan fästs enbart karm vid plan för stabilisering.

Vad behövs för strömkälla till hissen?

MC2000: 230V enfas 10A

B6: 400V trefas 16A

Enligt direktiv ska det vara en säkerhetsbrytare monterad på inkommande.

Behövs en byggnadsställning för att resa hissen?

Nej våra hissar byggs inifrån schaktet med hjälp av ett montagekit.

Vilka direktiv gäller för MC2000(C) och B6?

För MC 2000(C) gäller maskindirektivet 2006/42/EC samt standard SS-EN 81-41:2010.

För B6 gäller hissdirektivet med tillhörande standarder.

Vilken hastighet har MC2000?

MC2000 har en hastighet av 0,15 m/s och detta har att göra med att den går under maskindirektivet.

Vilken hastighet har Motala B6?

Motala B6 har hastigheten 0,6m/s.

Kan jag köpa era hissar utanför Sverige?

Vi har distributörer runt om i världen som vi samarbetar med.

Vad har MC2000 för drivsystem?

MC2000 har styrd kedjedrift, d.v.s den har en kedja som löper i en styrlist 
i en gejder (C-profil). Då kedjan löper i en list så både lyfter och skjuter den plattformen.

Skulle kedjan av någon anledning brista så påverkar det inte hissens säkerhet. 

Kan man få glasat schakt?

Schaktet kan glasas på alla fyra sidor.

Vad är lyfthöjden på en B6?

Total lyfthöjd är 30meter eller 16 våningar.

Vad har B6:an för drivsystem?

B6:an drivs av remdrift.

Måste man hålla in knappen när man åker?

På MC2000 är det så, man måste hålla knappen intryckt under hela färden när man åker på plattformen, detta då plattformen saknar korgväggar. Däremot är det impuls på anropsknapparna. Man trycker en gång för att kalla på hissen. MC2000 Kabin och B6 har däremot impuls på plattformen/i korgen.