Banbrytande innovationer

 

Kedjedrift

Den största av våra innovationer är kedjedriften som används i plattformshissen MC2000 är tyst, säker, tillförlitlig och underhållsfri. Ingen smörjning behövs under hela livstiden. Systemet är mycket energisnålt och en liten motor på 0.75 kW klarar driften med god marginal. Styrsystemet är utrustat med frekvensomriktare som ger mjuka start och stopp.

Drivningen sker via två gejdrar placerade i hörnen utmed ena långsidan i hissens hela höjd. Hela kedjan är innesluten i ett spår, vilket gör att den inte kan kugga ur. Om ett kedjebrott skulle inträffa (vilket aldrig har hänt) så blir plattformen stående på kedjan, i en helt säker position.

Kedjedriften optimerar det fria utrymmet i hissen. Hissen är enbart 130mm bredare utvändigt än på insidan och endast 80 mm skiljer på djupet. Detta gör MC2000 till marknadens mest utrymmeseffektiva hiss.

Vi är så övertygade om kedjans driftsäkerhet att vi lämnar hela 10 års garanti på drivmekanismen och 5 år på motor och växellåda, i tillägg till de garantier som gäller för övriga hissen.

 

Jalusidörr

Både Motala B6 och Motala 2000 Kabin har jalusidörr. Dörren tar mindre plats på djupet än vanliga dubbeldörrar och ökar utrymmet inuti hissen med hela 40 cm. När dörren öppnas går den runt korgen och spar därmed även det utrymme på sidorna som annars skulle använts för dörrmekanismen.