Motala 2000 Kabin

Motala 2000 Kabin är en vidareutveckling av vår plattformshiss Motala 2000 som ofta används för att ge tillgänglighet i offentliga byggnader. Vår nya version har en korg i stället för en plattform, vilket upplevs ännu tryggare för personer att åka med hissen. Hissen klarar en transport på 15 meter med 2-6 stopp.

Motala 2000 Kabin levereras med samma typ av kedjedrift (styrd-kedja) som Motala 2000. Skillnaden är att denna hiss har en hel korg med korgdörrar, vilket medför att det är impulsstyrning av hissen både i anrop och destination.

Motala 2000 Kabin har jalusidörr. Dörren tar mindre plats på djupet än vanliga dubbeldörrar och ökar utrymmet inuti hissen med hela 40 cm. När dörren öppnas går den runt korgen och spar därmed även det utrymme på sidorna som annars skulle använts för dörrmekanismen.

Med sin tysta och säkra gång uppfyller Motala 2000 Kabin gällande krav i fastigheter utan att ta mer plats än absolut nödvändigt. Hissen är 95% återvinningsbar.

Standardfunktioner som ledstång i rostfritt stål, lastviktsanordning, kontrollskåp integrerat med schaktpanel samt led-ljus i schaktet. Hissdörrar kan monteras på valfri kortsida av korgen och öppnas från vänster eller höger allt efter önskemål, kan också fås certifierade för brand. För mer funktioner och tillval se tekniska data här.

Hiss-schaktet kan förses med inglasning på samtliga sidor vilket ger ett attraktivt utseende. Hissen är dessutom miljövänlig – energiförbrukningen är endast en tredjedel av de flesta jämförbara produkter och vid service krävs inga oljebyten.

 

Enkel service

Kedjan har en beläggning som reducerar friktionen. Därmed behövs ingen olja, vilket minskar behovet av service. Inga oljeläckor uppstår och det blir ingen spillolja att ta hand om. Behovet av rengöring blir mindre.

Det elektriska drivsystemet har en frekvensomriktare som minimerar strömförbrukningen och ger mjuk stopp och start. Detta minskar påfrestningarna på elsystemet och ger låg energiförbrukning. Endast en fas med 10A säkring behövs för vår kedjedrift, jämfört med 16A vilket annars är det normala i plattformshissinstallationer när man använder ex. skruv och mutterteknik för att lyfta plattformen.

 

Snabb och enkel installation

Installationen är snabb och okomplicerad och går på endast ett par dagar. Hissen är konstruerad för enkelt handhavande, tillverkad med smart teknik och hög kvalitet. Motala 2000 är certifierad enligt EN81-41.

 

Garanti

Vi ger livstids garanti på gejder, kedja och styr-lister för Motala 2000 och Motala 2000 Kabin, för att visa på vårt stora förtroende för den här konstruktionen. Vi har till idag aldrig bytet ut någon kedja. På övriga drivsystemet ger vi 5 års garanti och resten av hissen omfattas av den vanliga garantin på 2 år (garanti utanför Sverige är 1 år).

 

Produktblad

Motala 2000 kabin plattformshiss

Montageutrymme +30mm