Om Motala Hissar

Motala Hissar är en ledande tillverkare av hissar för byggnader där utrymmet är begränsat. Företaget har en av världens mest utrymmeseffektiva hissar. Vi är ett företag i Aritco Group, som ägs av Latour Industries. Motala Hissar är ISO 9001 och ISO 14001 certifierade.

Från juni 2021 ägs Motala Hissar AB av Latour Industries och ingår i nu Aritco Group AB. Latour är ett av de största investeringsföretagen i Sverige med en omsättning på mer än 5 miljarder kronor. Företagets filosofi går ut på att köpa eller investera i företag och få dem att växa på lång sikt. Vi är glada över att ha en ny ägare med ekonomiska muskler som tror på oss och våra produkter som är villiga att investera i vår framtid.

Motala Hissar startade 1972 med tillverkning av varuhissar. Sedan 80-talet har företaget främst fokuserat på plattformshissar, som till övervägande del används för tillgänglighetsanpassning av byggnader. Över 10 000 hissar har hittills levererats till kunder över hela världen. Omkring 60% av produktionen exporteras.

Motala Hissar arbetar med ständig förbättring av produkter, produktion och system. Hissarna ska erbjuda högsta säkerhet, tillförlitlighet och ekonomi. Målet är att kunderna ska uppleva att de får det bästa branschen har att erbjuda. Kvaliteten förbättras kontinuerligt med hjälp av feedback från distributörer och kunder.

Vi tillverkar alla mekaniska delar i vår egen anläggning. Det innebär att vi har full kontroll över produktionen. Om någon kund behöver en speciell lösning eller särskilt snabb leveranstid kan vi oftast tillmötesgå detta. Vår produktionsanläggning i Motala är centralt placerad från ett geografiskt perspektiv med snabba distributionsvägar både norrut och söderut.

Vi har en egen utvecklingsavdelning som kontinuerligt arbetar med att göra våra produkter bättre, smartare, billigare och ännu mer utrymmesbesparande.

Motala Hissar huvudkontor
produktion på Motala Hissar
montering av plattformshiss
tillverkning av hissar med robot