Om Motala Hissar

Motala Hissar en ledande tillverkare av hissar för byggnader där det finns begränsat med plats. Vi är ett företag i KONE gruppen, som har närmare 55 000 anställda. Bolaget är ett av världens ledande inom hissar, rulltrappor och automatiska dörrar. Det är noterat på NASDAQ OMX Helsinki i Finland.

Motala Hissar startade 1972 med tillverkning av varuhissar. Sedan 80-talet har företaget främst fokuserat på plattformshissar, som till övervägande del används för tillgänglighetsanpassning av byggnader. Över 10 000 hissar har hittills levererats till kunder över hela världen. Omkring 60% av produktionen exporteras.

Motala Hissar arbetar med ständig förbättring av produkter, produktion och system. Hissarna ska erbjuda högsta säkerhet, tillförlitlighet och ekonomi. Målet är att kunderna ska uppleva att de får det bästa branschen har att erbjuda. Kvaliteten förbättras kontinuerligt med hjälp av feedback från distributörer och kunder. Kvalitetsarbetet utförs i tätt samarbete med Kone och med hjälp av Kones kvalitetsstyrningssystem.

Vi tillverkar alla mekaniska delar i vår egen anläggning. Det innebär att vi har full kontroll över produktionen. Om någon kund behöver en speciell lösning eller särskilt snabb leveranstid kan vi oftast tillmötesgå detta. Vår produktionsanläggning i Motala är centralt placerad från ett geografiskt perspektiv med snabba distributionsvägar både norrut och söderut.

Vi har en egen utvecklingsavdelning som kontinuerligt arbetar med att göra våra produkter bättre, smartare, billigare och ännu mer utrymmesbesparande.

 

Distributörer över hela Europa

Vi har ett nära samarbete med samarbetspartners över hela Europa, som kan ge personlig service och undersöka förhållandena på plats. Se våra distributörer här.

 

Bli återförsäljare

Vi söker kontinuerligt efter nya partners. Våra distributörer är ofta i hissbranschen men återfinns även i närliggande branscher som fastighets- eller byggvaruföretag. Om du tror att ditt företag har vad som krävs för att framgångsrikt marknadsföra en kvalitetsprodukt som Motala Hissar i din marknadsnisch eller ditt geografiska område, kontakta oss. info@motalahissar.se

Motala Hissar huvudkontor
Montering av hiss
produktion på Motala Hissar
Kvalitet är ett ledord för Motala Hissar

Motala Hissar AB

Luxorgatan 1
Box 4029
S-59104 Motala, Sweden

Kontakt

Tel. +46 141 23 70 50
info@motalahissar.se

Motala Hissar är ett helägt dotterbolag till KONE AB, ett av världens ledande företag inom hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar.