Motala Hissar –
när utrymmet tryter

Effektivt utnyttjande av befintligt utrymme är det som kännetecknar hissarna från Motala Hissar. Våra plattformshissar är allra snålast med plats – här utgörs väggarna av schaktets sidor och endast golvet rör sig. Även våra korghissar är mycket kompakta.

Plattformshissen Motala 2000 används ofta i installationer där antalet våningar är litet, till exempel vid anpassning för tillgänglighet i offentliga byggnader.

Motala 6000LS är en korghiss men färdas i samma hastighet som en plattformshiss, vilket gör att den klassas som sådan. Detta ger enkel installation, samtidigt som komforten och användarupplevelsen av en vanlig korghiss bibehålls.

ProSpace är en vanlig korghiss med ovanligt små utrymmeskrav. Den installeras oftast i befintliga byggnader, exempelvis i trappuppgångar, men erbjuder även ett utrymmeseffektivt alternativ vid nybyggnation.

Tillförlitligheten är den andra grundbulten i vårt erbjudande. Plattformshissen levereras med vår mycket pålitliga kedjedrift. Till skillnad från skruvdrift, som normalt används i plattformshissar, medför denna teknik inget slitage, inget behov av underhåll och inget oljud. Vi är så övertygade om kedjedriftens tillförlitlighet att vi lämnar hela 10 års garanti på kedjan. Än har vi aldrig behövt infria löftet.

Korghissarna har remdrift. Även denna teknik är mycket driftsäker, men kräver något mer underhåll. Med remdrift kan hissen användas i installationer med ett större antal våningar. Ingen lyftanordning behövs ovanpå hissen, vilket gör att hela schaktets höjd kan utnyttjas.

Hissar med kedja eller remdrift har ingen motvikt. Detta spar utrymme och reducerar vikten.

 

Enkel service

Kedjan har en beläggning som reducerar friktionen. Därmed behövs ingen olja, vilket minskar behovet av service. Inga oljeläckor uppstår och det blir ingen spillolja att ta hand om. Behovet av rengöring blir mindre.

Det elektriska drivsystemet har en frekvensomriktare som minimerar strömförbrukningen och ger mjuk stopp och start. Detta minskar påfrestningarna på elsystemet och ger låg effektförbrukning. Endast en 10A säkring behövs, jämfört med 16A vilket annars är det normala i hissinstallationer.
Även hissarna med remdrift är mycket pålitliga. Remmen är försedd med en kärna av stål, vilket gör den mycket slitstark. Vi rekommenderar att remmen byts efter tio år.

 

Snabb installation

Plattformshissen Motala 2000 kan installeras på endast två dagar. Även LS6000 och ProSpace går mycket snabbt att installera, då hissen byggs inifrån schaktet – ingen ställning behövs.

 

Garanti

Vi ger hela 10 års garanti på kedjedriften i Motala 2000, för att visa på vårt stora förtroende för den här konstruktionen. Vi har aldrig behövt byta ut någon kedja. På övriga drivsystemet ger vi fem års garanti och resten av hissen omfattas av den vanliga garantin på två år.

hissar för entréer
hissar med lättmanövrerad panel