Motala 2000

Motala 2000 levereras med vår mycket pålitliga kedjedrift. Till skillnad från skruvdrift, som normalt används i plattformshissar, medför denna teknik inget slitage. Hissen har litet eller nästan inget behov av underhåll i form av att byta ut eller reparera vår styrda kedjedrift och tekniken skapar inget oljud. Vi är så övertygade om kedjedriftens tillförlitlighet att vi lämnar livstidsgaranti på gejder, kedja och styr-lister och v har använt denna teknik problemfritt sedan 1995.

Plattformshissar som Motala 2000 används ofta för att ge tillgänglighet i offentliga byggnader. Denna typ av hiss har ingen korg utan har en lyftplattform, vilket gör plattformshissar betydligt billigare att köpa och installera än andra typer av hissar.

Ombyggnad av befintliga byggnader för ett nytt ändamål, exempelvis när en industrilokal byggs om till kontorslandskap eller restaurang, är andra exempel på tillämpningar där tillgängligheten behöver anpassas.

Motala 2000 uppfyller gällande krav i fastigheter utan att ta mer plats än absolut nödvändigt. Schaktet kan förses med inglasning på samtliga sidor som ger ett attraktivt utseende. Hissen är även miljövänlig – energiförbrukningen är endast en tredjedel av de flesta jämförbara produkter och vid service behövs inga oljebyten. Motala 2000 är godkänd enligt Byggvarubedömningen.

 

Enkel service

Kedjan har en beläggning som reducerar friktionen. Därmed behövs ingen olja, vilket minskar behovet av service. Inga oljeläckor uppstår och det blir ingen spillolja att ta hand om. Behovet av rengöring blir mindre.

Det elektriska drivsystemet har en frekvensomriktare som minimerar strömförbrukningen och ger mjuk stopp och start. Detta minskar påfrestningarna på elsystemet och ger låg energiförbrukning. Endast en fas med 10A säkring behövs för vår kedjedrift, jämfört med 16A vilket annars är det normala i plattformshissinstallationer när man använder ex. skruv och mutterteknik för att lyfta plattformen.

 

Snabb och enkel installation

Installationen är snabb och okomplicerad och går på endast ett par dagar. Hissen är konstruerad för enkelt handhavande, tillverkad med smart teknik och hög kvalitet. Motala 2000 är certifierad enligt EN81-41.

 

Garanti

Vi ger livstids garanti på gejder, kedja och styr-lister för Motala 2000 och Motala 2000 Kabin, för att visa på vårt stora förtroende för den här konstruktionen. Vi har till idag aldrig bytet ut någon kedja. På övriga drivsystemet ger vi 5 års garanti och resten av hissen omfattas av den vanliga garantin på 2 år (garanti utanför Sverige är 1 år).

 

Produktblad

MC2000 öppen plattformshiss

Montageutrymme +30mm