MC2000 öppen plattformshiss

På bilden: Motala 2000 Larviks kulturhus i Norge

Motala 2000

Plattformshissar som Motala 2000 används ofta för att ge tillgänglighet i offentliga byggnader. Den typen av hiss har ingen korg utan har en lyftplattform, vilket gör plattformshissar betydligt billigare att köpa och installera än andra typer av hissar.

Ombyggnad av befintliga byggnader för ett nytt ändamål, exempelvis när en industrilokal byggs om till kontorslandskap eller restaurang, är andra exempel på tillämpningar där tillgängligheten behöver anpassas.

Motala 2000 uppfyller gällande krav i fastigheter utan att ta mer plats än absolut nödvändigt. Schaktet kan förses med inglasning på samtliga sidor som ger ett attraktivt utseende. Hissen är även miljövänlig – energiförbrukningen är endast en tredjedel av de flesta jämförbara produkter och vid service behövs inga oljebyten.

Installationen är snabb och okomplicerad och går på endast ett par dagar. Hissen är konstruerad för enkelt handhavande, tillverkad med smart teknik och hög kvalitet. Motala 2000 är certifierad enligt EN81-41. Ladda hem tekniska data här.