Utrymmeseffektiva, innovativa hissar & plattformshissar

Hiss-4

Homelift

Tack vare våra kompakta plattformshissar är det möjligt att handikappanpassa eller öka tillgängligheten.

Hiss-4

Existerande byggnader

Det är utrymmeseffektivitet och hög kvalitet som gör att våra plattformshissar är att föredra vid renovering och ombyggnad.

Hiss-4

Nya byggnader

Enkel lösning för att lösa tillgänglighetskraven.

Nyhet: Motala B6

Motala B6 är en hiss enligt hissdirektivet (EN81-20) och är troligtvis den mest utrymmeseffektiva hissen i världen. Med Motala B6 får du mest utrymme i korgen i förhållande till utrymmet det självbärande schaktet kräver.

Broschyrer

Instruktionsfilmer

Nyheter

En del av INNOVALIFT

Vi har nu äran att meddela att vi blivit en del av INNOVALIFT. Vi ägs fortfarande av Latour. Innovalift är en grupp av ledande företag inom hissbranshen som kommer att ha fokus på hållbarhet, design, produktkvalitet och innovationer.   Elevator components &...

Motala B6

Vår senaste plattformshiss Motala B6 är troligtvis den mest utrymmeseffektiva hissen i världen. Med Motala B6 får du mest utrymme i korgen i förhållande till utrymmet det självbärande schaktet kräver. Hissen installeras oftast i befintliga byggnader, exempelvis i...

Vår hisstorik

Motala Hissar startade 1972. Sedan 80-talet har företaget främst fokuserat på plattformshissar, som till övervägande del används för tillgänglighetsanpassning av byggnader. Över 10 000 hissar har hittills levererats till kunder över hela världen. Omkring 60% av produktionen exporteras.