Vi har nu äran att meddela att vi blivit en del av INNOVALIFT. Vi ägs fortfarande av Latour.

Innovalift är en grupp av ledande företag inom hissbranshen som kommer att ha fokus på hållbarhet, design, produktkvalitet och innovationer.

 

Elevator components & modernization – Innovalift AB