PRESSMEDDELANDE 2021-07-09

 

Motala Hissar AB kommer att få ny ägare

Motala Hissar AB, en pionjär inom plattformshissindustrin, kommer att verka under nytt ägarskap från och med 31 augusti 2021. Vi annonserar idag att Investment AB Latour (publ) har, via sitt helägda dotterbolag Aritco Group AB, tecknat ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Motala Hissar AB från KONE AB.

KONE förvärvade Motala Hissar på 1990-talet. Motala Hissar har sedan dess blivit ett av de ledande plattformshisstillverkarna med innovativa produkter och stark marknadsnärvaro över norra Europa. KONE kommer fortsätta som distributör av Motala Hissars produkter.

Motala Hissar kommer fokusera på att utveckla sin plattformshisstillverkning och säkra positionen på marknaden. ”Tillsammans med Aritco kommer vi kunna stärka vårt erbjudande, expandera ytterligare internationellt och utveckla vår verksamhet här i Motala. Vi ser med stor tillförsikt fram emot en ny spännande fas i bolagets historia. Latour och Aritco erbjuder en långsiktigt stabil och ansvarsfull miljö för Motala Hissar att utvecklas inom,” säger Stefan Westin, VD Motala Hissar.

 

För mer information vänligen kontakta:

Motala Hissar – Stefan Westin, VD Motala Hissar, stefan.westin@motalahissar.se
KONE – Sofia Eriksson, Marknads-och kommunikationsdirektör, KONE Skandinavien, sofia.eriksson@kone.com

 

Om Motala Hissar AB

Motala Hissar AB grundades 1972 och förvärvades av KONE 1990. Motala Hissar har sedan 1980-talet främst fokuserat på plattformshissar som till övervägande del som används för tillgänglighetsanpassning av byggnader. Verksamheten innefattar såväl produktutveckling, tillverkning, export, försäljning, support och reservdelar. Motala Hissar