LS6000 korghiss för trånga utrymmen

Motala 6000LS

Motala 6000LS är en korghiss som är certifierad enligt maskindirektivet (0.15 m/s). Komfortnivån och användarupplevelsen är densamma som för en vanlig korghiss.

Motala 6000LS behöver inget maskinrum över hissen och ingen grop i botten på schaktet. Detta gör att hela schaktets höjd kan utnyttjas. Motala 6000 LS upplevs som en vanlig hiss av användaren – ett tryck på knappen och hissen åker dit man ska.

Den kompakta lösningen spar mycket utrymme i höjdled. Det självbärande schaktet innebär att hissen kan installeras utan några större ändringar av byggnadens struktur, eftersom hissens vikt överförs till schaktbotten för att minska belastningen på andra delar av byggnaden.

Hissen används främst för eftermontage i befintliga byggnader där man vill att hissen ska ta så liten plats som möjligt, exempelvis i trapphus. Men den kan även användas i nya byggnader där man vill minimera installationskostnaderna.

Motala 6000 LS kan utgöra ett alternativ till en plattformshiss i installationer där det ställs krav på hög åkkomfort.

På bilden: Motala 6000 LS, Drammen Norge