LS6000 korghiss för trånga utrymmen

Motala 6000LS

Motala 6000LS är en korghiss som är certifierad enligt maskindirektivet (0.15 m/s). Komfortnivån och användarupplevelsen är densamma som för en vanlig korghiss.

Motla 6000LS behöver inget maskinrum över hissen och ingen grop i botten på schaktet. Detta gör att hela schaktets höjd kan utnyttjas. Motala 6000 LS upplevs som en vanlig hiss av användaren – ett tryck på knappen och hissen åker dit man ska.

Den kompakta lösningen spar mycket utrymme i höjdled. Det självbärande schaktet innebär att hissen kan installeras utan några större ändringar av byggnadens struktur, eftersom hissens vikt överförs till schaktbotten för att minska belastningen på andra delar av byggnaden.

Hissen används främst för eftermontage i befintliga byggnader där man vill att hissen ska ta så liten plats som möjligt, exempelvis i trapphus. Men den kan även användas i nya byggnader där man vill minimera installationskostnaderna.

Motala 6000 LS kan utgöra ett alternativ till en plattformshiss i installationer där det ställs krav på hög åkkomfort.

 

På bilden: Motala 6000 LS, Drammen Norge

Schaktbredd ⇨
Schaktdjup ⇩
7508008509009501000110012001300
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2160

Motala Hissar AB

Luxorgatan 1
Box 4029
S-59104 Motala, Sweden

Kontakt

Tel. +46 141 23 70 50
info@motalahissar.se

Motala Hissar är ett helägt dotterbolag till KONE AB, ett av världens ledande företag inom hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar.